Foto av André Månberger

André Månberger

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där André Månberger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap