Foto av Andrés Palacio

Andrés Palacio

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar inom tre områden: 1) strukturomvandling, krympande ekonomi och institutionell kapacitet med fokus på jordbrukssektorns roll i utvecklingsländer; 2) social demografi med fokus på ras- och könsskillnader och arbetsmarknader samt; 3) hållbarhet och klimatförändringar, med fokus "SIDS-nations", dvs. små östater som också definieras som utvecklingsnationer. Motivationen att forska om dessa områden kommer från tidigare erfarenhet av att arbeta som biträdande arbetsmarknadsminister i Colombia och chef för socialt främjande och hälsa vid hälsoministeriet i Colombia. 

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Yrkesarbete

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrés Palacio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren