Inget foto av Andrea Moro

Andrea Moro

Knuten till universitetet, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Personlig profil

Forskning

Jag forskar och undervisar vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrea Moro är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren