Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research interests focus on environmental change and territorial transformations in rural areas of the Global South. My fields of studies in environmental and development geography brought me to pay attention to the conflictive dynamics between economic globalization, internal armed conflicts, unequal geographies of development and local livelihoods. Nature conservation and development, peace and conflict and human rights are central to my current research interest. 

In the interdisciplinary research I will conduct between 2023 and 2026 on Environmental Human Rights Defenders funded by FORMAS, we will look into EHRD in Colombia as agents of change at the crossroads of climate change, biodiversity and cultural conservation.

I have many years of fieldwork experience in the Global South, particularly in South America, but also in Sub-Sahara Africa.

As senior affiliate at the RWI I bring my research and teaching experience for capacity building activities in the Armenia, Zimbabwe, regional Africa and Belarus programmes.

I teach in diverse bachelor and master courses related to rural development, qualitative research methods, development in practice, ethics, human rights and HRBA to research cooperation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Andrea Nardi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren