Foto av Andreas Alm

Andreas Alm

Arkivassistent

Personlig profil

Forskning

Jag är historiker och arkivassistent på Folklivsarkivet i Lund med särskilt ansvar över den mandelgrenska samlingen, bestående av den dokumentation som donerats till Lunds universitet av konst- och kulturhistorikern Nils Månsson Mandelgren (1813–1899). Min akademiska intressesfär ligger huvudsakligen inom humanioras historia under 1800-talet (arkeologi, etnologi, historiografi, geografi, fornforskning, religionsvetenskap, konsthistoria, lingvistik etc.), främst med inriktning på de nordiska och tyskspråkiga länderna.

Jag arbetar med publikationen av Mandelgrens samling i kulturarvsdatabasen Alvin och har skrivit flera artiklar och bokkapitel relaterade till den, bland annat om Mandelgrens dokumentation av medeltidskyrkor i Sverige under 1800-talet i den åttonde volymen av jubileumsverket om Lunds domkyrka (Idéer och världsbilder). Jag föreläser även på ämnet med jämna mellanrum.

Min masteruppsats i historia Egyptology in the Periphery. Valdemar Schmidt and the making of Egyptology in Denmark 1872–1925 har omarbetats och publicerats i Addressing Diversity: Inclusive Histories of Egyptology (2023).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia