Foto av Andreas Bergh

Andreas Bergh

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

 • Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?
 • Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?
 • Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?
 • Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?
 • Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

Undervisning

Mikroekonomi (grundnivå)

Institutionell ekonomi (forskarkurs)

Samverkan

Bloggar på http://bergh.postach.io/ (svenska) och http://tcw.postach.io/ (engelska)

Kolumnist i i Svenska Dagbladet (avslutat) och Dagens Nyheter (pågående)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Bergh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren