Foto av Andreas Håkansson

Andreas Håkansson

Universitetslektor, Excellent Teaching Practitioner, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Andreas Håkansson vill med sin forskning öka den grundläggande förståelsen för hur livsmedelstekniska processer fungerar. Detta genom att använda matematiska modeller och flödesdynamik (CFD och PIV). Hypotesen är att vi genom ökad fundamental förståelse också kan konstruera effektivare och mer lättstyrda processer. I sin doktorsavhandling studerade Andreas högtryckshomogenisatorn, en vanligt förekommande enhetsoperation, inte minst i mejeribranschen. Andreas har ett fortsatt stort intresse för emulgeringsprocesser och har bland annat ansvarat för ett större projekt för att öka den fundamentala förståelsen för emulgering i rotor-stator-mixrar. För närvarande driver han ett projekt som syftar till att ytterligare öka förståelsen för turbulent droppuppbrytning i emulgeringsmaskiner. Andreas är också intresserad av hydrodynamiken vid fältflödesfraktionering (AF4), en experimentell metod för att analysera kolloidala partiklar och molekyler. Också här är syftet att genom ökad förståelse förbättra metodens effektivitet.

Utöver de rent tekniska projekten har Andreas också ett intresse för mer konsumentnära forskningsfrågeställningar, speciellt relationen mellan konsumtionskritik, och storskalig livsmedelsproduktion.  

Undervisning

Andreas Håkansson ansvarar för institutionens kurs i Livsmedelsteknik på avancerad nivå och för en kurs i kemometri, tillämpad multivariat statistik. Andreas har också hand om den fristående kursen Mat, myter och molekyler och har ett uppdrag som studierektor för grundutbildningen på Institutionen för livsmedelsteknik.

Samverkan

Andreas Håkansson skriver och pratar gärna om livsmedelsteknikens roll i samhället och historien, exempelvis genom att skriva böcker, tidningsartiklar och debattinlägg, eller i form av populärvetenskapliga föreläsningar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Livsmedelsteknik
 • Kemiska processer

Nyckelord

 • Emulgering
 • Homogenisering
 • Livsmedelsteknik
 • CFD
 • Hydrodynamik
 • Flödesdynamik
 • Matematisk modellering
 • Simulering
 • PIV
 • PCA
 • PLS
 • Kemometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Håkansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren