Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskning fokuserar global och europeisk arbetsrätt. Jag arbetar sedan ett antal år med EU-arbetsrätt inom ramen för European Labour Law Network och Restatement of Labour Law in Europe, båda finansierade av EU-kommissionen. Projektet "Globala kollektivavtal" med finansiering bland annat från Crafoordska stiftelsen avser att studera industrial relations och kollektivavtal som medel för social rättvisa i produktionsländer framför allt i Asien. Tidigare projekt har i stor utsträckning behandlat rättigheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och papperslösa migrantarbetares situation, men också andra komparativa och europeiska arbetsrättsliga områden. Jag är sedan länge medlem i Norma-gruppen vid Juridiska fakulteten i Lund och har deltagit i forskningprogrammet kring "Äldrerätt" och då särskilt studerat allmänna pensioner och avtalspensioner.

Undervisning

Undervisar och handleder inom följande kurser:

Trade, sustainability and investment (HARN53)

Master in Management (MiM), mentor

Arbetsrätt 1

Arbetsrätt II

Internationell och komparativ arbetsrätt

Arbetsrätten i teori och praktik

Arbetsrätt - kandidatuppsats

Kollektiv arbetsrätt (Juridiska fakulteten)

Revisorsjuridik

Handelsrätt - kandidatuppsats.

 

Mastersprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Pannasastra University Cambodia, andra året och handledning av mastersuppsatser.

Forskningsgenomslag

European Labour Law Network, Swedish National Expert 2015- ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawnetwork.eu

Restatement of European Labour Law, Swedish Rapporteur 2012-ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawrestatement.eu

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Handelsrätt,
  • Arbetsmarknad
  • Komparativ rätt
  • EU-rätt
  • Arbetsrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Inghammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren