Inget foto av Andreas Jern

Andreas Jern

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Jern är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar