Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forsknings område ligger inom Akustofluidik. Det är kombinationen av ljudvågor med mycket små vätskekanaler. Om en vätska, som innehåller partiklar eller celler, pumpas genom en mycket liten kanal och man applicerar ett ljudfält över kanalen kommer cellerna att påverkas av en akustisk kraft. Denna kraften påverkar cellerna olika beroende på cellens storlek, densitet och kompressibilitet. Genom att olika celler påverkas olika mycket och därmed förflyttas olika mycket i vätskan kan man använda detta till att separera eller sortera ut en viss önskad celltyp. Jag jobbar primärt med olika typer av blodceller samt cancercellinjer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
  • Annan elektroteknik och elektronik
  • Medicinsk bioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Lenshof är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren