Inget foto av Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt projekt handlar om att finna kommunikationsleder och fastställa hur informationsflödet om bronsteknik har rört sig i det yngre bronsålderssamhället i Sydskandinavien. Utifrån teorin att vattenvägarna har varit den tidens motorvägar undersöker jag ett antal områden i Danmark, Skåne, Halland och Småland. Genom experimentell arkeologi och artefaktanalyser försöker jag ta reda på hur information om metallhantverk, mode och vad dessa informationsflöden betydde för de lokala hantverkarna och för samhället i stort under yngre bronsålder i Sydskandinavien.