Foto av Andreas Rantala

Andreas Rantala

Universitetsadjunkt, Dr. Med. vet. , Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Personlig profil

Forskning

Mitt primära forskningsområde är att studera vårdandet inom ambulanssjukvården, utgående från både patient- och närståendeperspekiv men också utifrån ett personal/vårdarperspektiv.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • Ambulanssjukvård
  • Prehospital treatment
  • Person-centred care
  • Ambulance

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren