Andreas Sonesson

Knuten till universitetet, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning om hudinflammation, hudmikrobiota och allergi. Kliniska och translationella studier på hudmikrobiota, hudbarriär, allergi och typ 2-inflammation vid atopiskt eksem pågår. Vidare inleds studier om eksem och systemisk farmakoterapi i samarbete med styrgruppen för det rikstäckande registret för patienter med atopiskt eksem.

Vi har även samarbeten med onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, där vi undersöker biomarkörer, hudmikrobiota och hudbarriären hos patienter med kutant T-cellslymfom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Sonesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren