Inget foto av Andreas Tranvik

Andreas Tranvik

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Sedan hösten 2022 är jag doktorand i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Min forskning befinner sig i gränslandet mellan litteratur- och idéhistoria. Ett särskilt intresse har jag av att till litteraturvetenskapen inkorporera perspektiv från det historievetenskapliga fält som går under namnet kunskapshistoria. För närvarande är jag sysselsatt med ett avhandlingsprojekt om Ludvig Holbergs författarskap. Vid sidan av arbetet med avhandlingen har jag dessutom publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar, däribland om epistemologiska teman i Edward Albees Vem är rädd för Virginia Woolf?samhällsvetenskapligt tankegods hos August Strindberg, och den svenska historielöshetens litteraturhistoria. Jag är knuten till Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK) och forskargruppen Thinking the European Republic of Letters inom Centre for Modern European Studies (CEMES).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Tranvik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler