Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

In 2014 I completed my PhD at the Faculty of Medicine at Lund University, Sweden by defending my thesis ‘A Pill for the Ill? Depression, Medicalization and Public Health’. I am currently involved in research focusing on pharmaceutical regulation, migration and health and climate change and health. I am also an author of course books in public health and global public health and a blogger for PLOS

Forskning

Master of Science in Public Health 2003PhD in Medical Science (subject: public health) 2014

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Vilhelmsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren