Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research is focused on the nonequilibrium carrier kinetics in semiconductor nanostructures. Here I apply general concepts from quantum mechanics, thermodynamics, and electrodynamics to the description of devices, where quantum effects matter. Particular examples are the quantitative modeling of quantum cascade lasers, electrical and thermal transport in nanostructures, and optoelectronic elements based on nanowires.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Wacker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren