Foto av Andreas Walther

Andreas Walther

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning


Andreas forskningsfokus handlar om experimentell kvantinformation och kvantoptik, med användning av kristaller dopade med joner av sällsynta jordarts metaller. För att förverkliga det långsiktiga målet att bygga en kvantdator arbetar han för att demonstrera fördelarna med de långlivade jontillstånden för lagring och bearbetning av kvantinformation. För närvarande är den största utmaningen att möjliggöra detektering och interaktion med enskilda joner i ett fast material. För att göra dem synliga leder han arbetet med att använda mikrometer-stora optiska kaviteter för att selektivt förbättra det spontana utskicket av ljus från jonerna, genom Purcell-effekten, för att möjliggöra högre fluorescens.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Walther är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren