Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I'm looking at the way humans can express and interpret emotional states without using language (non-linguistic vocalizations such as laughing and screaming) - the informational content of such sounds, their universality and evolutionary roots. My supervisors are Christian Balkenius and Tomas Persson. You will find more information about the research, publications and ongoing experiments on my page at www.cogsci.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Filosofi
  • Övrig annan naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrey Anikin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren