Personlig profil

Forskning

I'm looking at the way humans can express and interpret emotional states without using language (non-linguistic vocalizations such as laughing and screaming) - the informational content of such sounds, their universality and evolutionary roots. My supervisors are Christian Balkenius and Tomas Persson. You will find more information about the research, publications and ongoing experiments on my page at www.cogsci.se

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Filosofi
  • Övrig annan naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrey Anikin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren