Inget foto av Andrey Shavorskiy

Andrey Shavorskiy

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrey Shavorskiy är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemistry

Engineering