Inget foto av Andrzej Lingas

Andrzej Lingas

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The construction and analysis of algorithms and data structures. The main areas of research fall into three mutually interrelated categories, namely computational geometry, parallel, distributed and sequential graph algorithms and computational biology.

Forskning

Konstruktion och analys av effektiva algoritmer och datastrukturer. Forskningen är inriktad mot grundläggande datalogiska problem, bl a inom sekventiella och distribuerade algoritmer för kombinatoriska problem, datalogisk geometrig och beräkningsbiologi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andrzej Lingas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren