Foto av Angelika Skarin

Angelika Skarin

Knuten till universitetet, Med Dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Tidigare forskning inom Bakteriologi. Avhandling om Mobiluncus 1986.

Nu klinisk forskning inom Oftalmologi. Långtidsuppföljning av patienter med uveit associerad till Juvenil Idiopatisk artrit. Senste studien en 40-årsuppföljning av samma kohort som studerats tidigare. Manus.

Nästa projekt som just nu bearbetas startades 2020 och är en retrospektiv uppgenomgång av patienter med de två allvarliga ögoninfektionerna keratit och endoftalmit mellan åren 1994 och 2019. Patientresultat, predisponerande faktorer och odlingsfynd.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Oftalmologi

Fria nyckelord

  • uveit
  • juvenil idiopatisk artrit
  • behandling
  • Epidemiologi
  • keratit
  • endoftalmit

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Angelika Skarin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren