Personlig profil

Forskning

Anita is a PhD student in Johan Jakobsson's Molecular Neurogenetics research group. The teams' research revolves around transposable elements and the role of these viral-like sequences in human brain evolution, ageing, neurodegenerative diseases and brain tumour. Anita's expertise include molecular biology techniques, CRISPR editing, stem cell and 3D (cerebral organoids) in vitro culture. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anita Adami är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren