Foto av Anita Sjölander

Anita Sjölander

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen hos både män och kvinnor. Endast en liten del av sjukdomen är genetisk betingad, den sporadiska kolorektal cancer står för över 85% av alla fall, vilket innebär att andra faktorer har stor betydelse. Förutom ålder, låg fysik aktivitet, fetma/fettrik diet, rökning och alkohol så medför olika inflammatoriska tillstånd en stor risk för att utveckla kolorektal cancer. Inflammationer regleras av olika inflammatoriska mediatorer och flera av dessa har visat sig vara viktiga faktorer som bidrar till utveckling och tillväxt av kolon cancer. Vi har specifikt studerat de inflammatoriska mediatorerna leukotriener och prostaglandiner som frisätt från inflammatoriska celler inuti tumören. Vi har bland annat funnit att dessa inflammatoriska mediatorer aktiverar Wnt/catenin signalvägen vilket är en mycket viktig signal som bidrar till utveckling och tillväxt av kolon cancer. Detta exempel visar på betydelsen av att kontrollera och dämpa den inflammatoriska processen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Inflammation
  • tjocktarmscancer
  • leukotriener

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anita Sjölander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren