Foto av Anita Sjölander

Anita Sjölander

Expert

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anita Sjölander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap