Foto av Anita Wisén

Anita Wisén

Knuten till universitetet, Dr Med Vet, Docent i fysioterapi med inriktning mot klinisk fysiologi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är verksam som universitetslektor på Institutionen för hälsovetenskaper där jag som universitetslektor framförallt undervisar i fysiologi och träningsfysiologi på grundutbildningen i fysioterapi. Jag är docent i fysioterapi med inriktning mot klinisk fysiologi. I anslutning till detta är jag också ledamot av Institutionsstyrelsen för hälsovetenskaper.

 

Min kliniska bakgrund finns inom rehabilitering, företagshälsovård och primärvård. Jag har också arbetat kliniskt med att implementera träning baserat på forskning som jag bedrivit i samarbete med kollegor i Köpenhamn. Under min doktorandtid arbetade jag med konditionsmätning, utvecklade för kliniskt bruk en skattningsskala för upplevd aerob kapacitet (RPCskalan), samt vidareutvecklade datoriserade metoder för att analysera gasutbyte under arbetsprov med syfte att kunna bestämma maximal och funktionell kapacitet, adaptation samt effektivitet. Detta resulterade 2004 i avhandlingen ”Assessment of Aerobic Capacity, A Novel rating scale and Further Development of an Exercise Test including Analysis of Gas Exchange”. 

 

Min nuvarande forskning är inriktad mot fysiologi och träningsfysiologi för att optimera träningsupplägg och för att öka förståelsen av vilka effekter som uppnås med träning. I samarbete med Köpenhamns Center för Muskelforskning (CMRC) har jag ansvarat för ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka effekter av olika träningsregimer på kroppssammansättning, kondition och riskfaktorer hos överviktiga personer. Tillsammans med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet och minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus ansvarar jag för en studie där vi undersöker effekter av olika träningsregimer på kognitiv förmåga, kondition, aktivitet och hälsa hos personer med mild kognitiv svikt (datainsamlingen klar 2015). Jag har också medverkat i ett forskningsprojekt där arbetsprov använts som stressor för studier av hormoner, inflammatoriska markörer och tillväxtfaktorer hos deprimerade personer.

 

Utöver detta är jag aktiv som expert i gruppen ”Arbetsprov och lungfysiologi” vid Equalis, vars syfte är att kvalitetssäkra kliniskt använda undersökningsmetoder i Sverige. Som ledamot i Gerdahallens styrelse arbetar jag också för att främja träning och hälsa i vidare bemärkelse.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Fysiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anita Wisén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren