Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar på blodgruppsantigenet Vel och den bakomliggande genen SMIM1. Mitt mål är att ta reda på strukturen och funktionen hos SMIM1 med fokus på erytropoesis.

Yrkesarbete

Jag är ST-läkare inom intermedicin på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Nyckelord

  • Röda blodkroppar
  • Blodgrupp
  • Blodtransfusion
  • Erytropoes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anja Nylander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren