Foto av Anja Pahlow Mose

Anja Pahlow Mose

Doktor i medicinska vetenskaper, Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • Hidradenitis suppurativa
  • Analyaxi
  • Kontaktallergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anja Pahlow Mose är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren