Foto av Anja Schmidt-Christensen

Anja Schmidt-Christensen

Associate Professor (Docent) , Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research profile and expertise is in the field of immunology of chronic inflammation related to Diabetes and Diabetes complications, with a special focus on advanced imaging methods, incl. synchrotron-based imaging and working with in vivo models.

Undervisning

I have been an active teacher throughout my career. Starting with my Postdoc training in Immunology in 2009 I have over 12 years’ experience in guiding, training and supervising medical and biomedical students both in the classroom and in the lab. My aim has been to not only teach them laboratory methods, but also teach them the principles of good scientific practice intended to assure the quality of laboratory studies and to become honest, critical and fair-play researchers in their future career.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Immunologi
 • Endokrinologi och diabetes
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
 • Urologi och njurmedicin
 • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

 • inflammation
 • Fibrosis
 • diabetes typ-1
 • mikroskopi
 • NOD
 • Islet of Langerhans
 • transplantation
 • optical projection tomography
 • Optical coherence tomography
 • Djurmodeller
 • Pancreas
 • Live cell imaging
 • LUDC
 • Lund University Diabetes Centre
 • njurskada
 • Levercirros

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anja Schmidt-Christensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren