Foto av Ann Alriksson-Schmidt

Ann Alriksson-Schmidt

Forskare, Docent

Personlig profil

Forskning

Dr. Alriksson-Schmidt is Associate Professor in Disability and Public Health. She has worked at universities and federal agencies (the Centers for Disease Control and Prevention) in the United States and more recently in Sweden. Most of her work relates to congenital disabilities, such as cerebral palsy and spina bifida. She is a developmental psychologist by training but also holds an MSPH in public health (focus epidemiology)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann Alriksson-Schmidt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren