Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning inom det arbetsrättsliga området med fokus på hur rätten och samhället interagerar. För närvarande rör min forskning plattformsarbetare och deras ställning i arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga sammanhang. Jag har ett stort intresse av hur arbetsrätt, socialförsäkringsrätt och kollektivavtalssystem interagerar och påverkar arbetsvillkoren för olika grupper av arbetsutförare, inte minst de som befinner sig i mer utsatta situationer. Inom ramen för detta är jag också särskilt intresserad av interaktionen mellan EU och den nationella nivån. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Christine Hartzén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren