Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning inom det arbetsrättsliga området med fokus på hur rätten och samhället interagerar. För närvarande rör min forskning plattformsarbetare och deras ställning i arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga sammanhang. Jag har ett stort intresse av hur arbetsrätt, socialförsäkringsrätt och kollektivavtalssystem interagerar och påverkar arbetsvillkoren för olika grupper av arbetsutförare, inte minst de som befinner sig i mer utsatta situationer. Inom ramen för detta är jag också särskilt intresserad av interaktionen mellan EU och den nationella nivån. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Christine Hartzén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren