Inget foto av Ann-Sofi Jönsson

Ann-Sofi Jönsson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ann-Sofi Jönsson är Professor vid Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet. Hon är handledare i institutionens membrangrupp och föreståndare för Membranportalen vid Lunds universitet. Hon har arbetat med både grundläggande och tillämpade forskningsprojekt. Den grundläggande forskningen har varit fokuserad mot främst två områden: 1) inverkan av driftparametrar på membrans prestanda och 2) fouling i membranprocesser. Tillämpade forskningsprojekt har genomförts i samarbete med membrantillverkare och företag från en mängd olika branscher. Exempel på tillämpade forskningsprojekt är behandling av oljehaltiga avloppsvatten, lakvatten från deponier, spillvatten från biltvättar, rökgasskrubberkondensat, samt membrandestillation, separation av celler från fermenteringslösningar och rengöring av membran. Under de senaste åren har hennes forskning varit fokuserad på separation av biomassakomponenter i förnybara råvaror från skogs- och jordbruk.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Nyckelord

  • Membranprocesser, Bioraffinaderier, Hållbar utveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Sofi Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren