Inget foto av Ann-Sofi Jönsson

Ann-Sofi Jönsson

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Ann-Sofi Jönsson är Professor vid Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet. Hon är handledare i institutionens membrangrupp och föreståndare för Membranportalen vid Lunds universitet. Hon har arbetat med både grundläggande och tillämpade forskningsprojekt. Den grundläggande forskningen har varit fokuserad mot främst två områden: 1) inverkan av driftparametrar på membrans prestanda och 2) fouling i membranprocesser. Tillämpade forskningsprojekt har genomförts i samarbete med membrantillverkare och företag från en mängd olika branscher. Exempel på tillämpade forskningsprojekt är behandling av oljehaltiga avloppsvatten, lakvatten från deponier, spillvatten från biltvättar, rökgasskrubberkondensat, samt membrandestillation, separation av celler från fermenteringslösningar och rengöring av membran. Under de senaste åren har hennes forskning varit fokuserad på separation av biomassakomponenter i förnybara råvaror från skogs- och jordbruk.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Fria nyckelord

  • Membranprocesser, Bioraffinaderier, Hållbar utveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Sofi Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren