Foto av Ann-Sofie Klareld

Ann-Sofie Klareld

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktor i data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Jag undervisar på mastersprogrammet ABM, arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt museologi. Min forskning berör arkivbildning, digitalt bevarande och tillgängliggörande, samtida släktforskning och arkivariens yrkesroll.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier

Fria nyckelord

  • arkiv
  • recordkeeping
  • information systems

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Sofie Klareld är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren