Anna Arnadottir

Forskningsingenjör, Planetariumdirektör

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Samverkan

 • Ansvar för Naturvetenskapliga fakultetens planetarium, inklusive studentrekrytering och träning, kvalitetssäkring, uppdateringar och underhåll samt synliggörandet av LU forskning via produktion av nya visningar för planetariet
 • Producent för astronomipodcasten The Meridian
 • Synliggörandet av LU forskning och utbildning på diverse hemsidor och sociala medier.

 

Undervisning

 • Universitetskurser: ASTA03, ASTM18
 • Lärarutbildning, ofta i samarbete med Vattenhallen Scienceter
 • Rymdforskarskolan, i samarbete med Astronomisk Ungdom
 • Allmännbildning via föreläsningar i Planetariet
 • Handledare för kandidatarbete om exoplaneter
 • Hjälper ett anntal gymnasiestudenter med sina astronomiprojekt

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fria nyckelord

 • Immersiv visualisering
 • Datavisualisering
 • Omslutande visualisering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Arnadottir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren