Anna Blom

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Varje människa har ett medfött försvarssystem mot infektioner kallat "komplement". Systemet tar även hand om diverse avfallsprodukter i kroppen såsom döende eller förändrade (tex cancer) celler. Skyddssystemet kompletteras av proteiner som noga kontrollerar attacken - komplementhämmare. Utan dessa skulle komplement direkt angripa våra egna celler. Vi undersöker hur cancerceller interagerar med komplement genom att försvara sig mot den men också använda sig av den för egen vinst.

Genom att förstå på molekylärnivå hur cancerceller interagerar med komplement kan vi bana vägen för läkemedel som kan manipulera denna förmåga. Detta är framförallt mycket viktigt för antikropps-baserad terapi mot cancer som förlitar sig till en stor del på att antikroppar bundna till cancerceller ska aktivera komplement, vilket ska leda till att celler dör. Slutligen hoppas vi på att hitta nya biomarkörer som kan användas för prognos i bröstcancer.

Vi undersöker även hur komplement bidrar till utveckling av reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus. Vidare studerar vi olika strategier utvecklade av bacteriella patogen till försvar från komplement vilket möjliggör för dessa att etablera infektioner.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Reumatologi och inflammation

Fria nyckelord

  • Komplementsystem
  • komplementhämmare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Blom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren