Inget foto av Anna Cabak Rédei

Anna Cabak Rédei

Antagningshandläggare, Docent i kognitiv semiotik

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Fria nyckelord

  • Cognitive Semiotics
  • Cultural Semiotics
  • Semiotics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Cabak Rédei är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren