Foto av Anna Darabi

Anna Darabi

Forskare, PhD, Ass. Professor

Personlig profil

Forskning

Hjärntumörer utgör 1/4 av all cancer hos barn. Även om ca. 50% botas, så är de långsiktiga biverkningarna med dagens behandling betydande. Immunterapi har visat sig vara effektivt i experimentella hjärntumörmodeller och flera kliniska prövningar har initierats. De flesta tumörer, inklusive barnhjärntumörer, innehåller inte bara tumörceller, utan även olika typer av immunceller och andra stromaceller. Dessa celler samverkar via gemensam signalering med tumörceller och inducerar bla inflammation och immunsuppression lokalt i tumören, men även systemiskt. Vår forskning är inriktad mot att undersöka hur immunsystemet kan moduleras om från ett tumörfrämjande tillstånd till att immunsystemet istället hjälper till att avstöta tumörer. Vi arbetar dessutom med att utveckla bra modellsystem som representerar olika typer av barnhjärntumörer, eftersom det idag är stor efterfrågan på sådana modeller. Dessa modeller kan användas för att besvara hur tumörer svarar på nya cancerbehandlingar, hur nuvarande behandling fungerar i samklang med nya behandlingar, samt ge detaljerade kunskaper om specifika interaktioner mellan tumör och kringliggande celler. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Darabi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren