Personlig profil

Forskning

Jag blev antagen som doktorand i Nya Testamentets exegetik i september 2021. Förutom studier i Nya Testamentet har jag även en examen i antikens kultur och samhällsliv. Mina forskningsintressen fokuserar skärningspunkten mellan de nytestamentliga texterna och det grekisk-romerska samhället. Framför allt har jag intresserat mig för de nytestamentliga texter som kopplar an till Mindre Asien i dagens Turkiet. Det rör sig främst om de Paulusbrev som skrivits till regionen men även Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om den omvändelseprocess som personer från en grekisk-romersk bakgrund genomgick när de blev en del av en Jesustroende gemenskap. Den text som undersöks är Kolosserbrevet i Nya Testamentet som innehåller en retorik som tydligt kopplar an till omvändelse och identitetsformation. Texten studeras med hjälp av moderna omvändelsestudier, sociologiska teorier och arkeologiskt material från Lykusdalen där lämningarna av staden Kolossai återfinns.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap