Foto av Anna Falk

Anna Falk

Professor

Personlig profil

Forskning

Our research
Reprogramming somatic cells to induced pluripotent stem (iPS) cells and directed differentiation opens up for studies on neural cells from patients. The Falk group is focusing on fundamental questions in early human neurogenesis. We build cellular models of the healthy and diseased human brain using reprogrammed patient cells. We derive patient specific iPS cells that are further differentiated into patient specific neuroepithelial stem (NES) cells or into 3D brain organoids. We use the cellular models to study proliferation, self-renewal, and differentiation potential as well as the maturation and function of derived neurons to uncover disease mechanisms.
The Neural Stem Cells lab is also driving translational projects investigating the regenerative potential of iPS cell derived neural cells in preclinical models with the aim to create ATMPs to take iPS derived cell to clinic. We have derived one of few clinical compliant GMP iPS cell lines that we have banked in a master bank and we are now investigating the route forward to clinic.


Aims
•    To understand how neural stem cells make their fate choices between self-renewal and differentiation? Between neurons and glia? How are these decisions hampered in neurodevelopmental and neuropsychiatric disorders? What impact have proper cell adhesion, organisation and polarity on the fate choices?
•    The investigate the regenerative potential of iPS derived cell types and the routes forward to clinic

Impact
With our research we aim to uncover the molecular and cellular causes of neurodevelopmental and neuropsychiatric disorders for future treatment targets. We are further aiming to drive the field of iPS cell therapies towards clinical treatment.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Falk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren