Foto av Anna Forsberg

Anna Forsberg

Professor, sjuksköterska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskning är inriktad mot följande:

Organdonation som situation och fenomen

Organtransplantation med särskilt fokus på self-management, symtom, lärande och livskvalitet

Vårdande i högteknologiska vårdmiljöer

Omvårdnadsprocess och patientsäkerhet

Metodutveckling, teoriutveckling och instrumentutveckling

ATT GE ELLER TA EMOT ETT ORGAN

Utan personer som fattar beslut om att donera sina organ kan inte transplantationer genomföras. Min forskning handlar om motiv för att donera, hinder för att donera och hur vården i samband med vård av en organdonator kan ske på ett så bra sätt som möjligt. Vid organdonation kan upp till åtta olika mottagare få chans till ett friskare liv genom transplantationen av organ och/eller vävnader. Idag är organtransplantation en väl inarbetad del av sjukvården och patienterna överlever länge. Därför behövs kunskaper om hur livet som transplanterad ser ut. Vi behöver förstå vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter transplantationen. Genom forskningen söker jag svar på vilka symtom som är besvärliga, hur medicinerna som måste tas livet ut påverkar organmottagaren, hur återhämtningen kan optimeras, hur psykisk och fysisk hälsa kan främjas och hur man som patient lär sig om allt det som krävs efter transplantationen. I forskningen intas patientens perspektiv och frågan ställs hur vården kan utformas på bästa sätt för att möta behoven hos patienter, närstående och vårdpersonal. Forskningen påverkar direkt hur vården vid organdonation och organtransplantation utformas. Jag leder en forskargrupp som heter Vård i högteknologisk miljö samt ett nationellt nätverk för vårdvetenskaplig forskning om organdonation och organtransplantation. Genom detta nätverk sprids kunskapen nationellt och internationellt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

  • Organtransplantation
  • Omvårdnad
  • Organdonation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Forsberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren