Inget foto av Anna Franzén

Anna Franzén

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Franzén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science