Foto av Anna Glenngård

Anna Glenngård

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har såväl praktisk som teoretisk kunskap inom fältet ekonomistyrning, särskilt kopplat till aktörer i hälso- och sjukvården. Jag disputerade år 2013 vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, på en doktorsavhandling med titeln “Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish primary care”. Avhandlingen handlar om konsekvenser av införandet av vårdval i svensk primärvård för målsättningar, aktörer och ansvarsutkrävande.

Kontexten för min forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Jag har en bred kunskap om framförallt det svenska hälso- och sjukvårdssystemet men har även erfarenhet av hälso- och sjukvårdssystem i länder med mycket knappa resurser. Jag har medverkat i forskningsprojekt inom ramen för olika tjänster vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt inom projekt och utredningar på uppdrag av statliga myndigheter, organisationer och företag i Sverige såväl som i internationella företag och organisationer. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer. Metoden är både kvantitativt och kvalitativt orienterad. Fokus i nyligen genomförda projekt och pågående forskning är målsättningar, aktörer och styrning i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt kopplat till utformning av ersättningssystem och uppföljning av vårdgivare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Glenngård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren