Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på skademekanismer i ben där målet är att förstå hur och varför åldrande leder till högre risk för fraktur. För mer information, besök våra forskningssidor.

Undervisning

Jag undervisar i kurser i tillämpad mekanik, främst inom biomekanik, på avdelningen för Biomedicinsk teknik. Mina ansvarsomården är ge föreläsningar, labbhandledning och att hålla räkneövningar. 

  • Introduktion till medicin och teknik (EITA01
  • Biomekanik för vävnader (BMEN10)
  • Transportfenomen i människokroppen (MKVF20)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Medicinsk bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren