Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anna Gustafsson började arbeta i biomekanikgruppen på avdelningen för biomedicinsk teknik i januari 2014 där hon gjorde sitt mastersarbete om materialmodellering av hälsenor. Efter det genomförde hon ett projekt om atypiska frakturer i lårbenet i samarbete med Ortopedkliniken i Linköping. Just nu arbetar hon med skademekanismer i ben och håller på att utveckla en modell för sprickpropagering i ben på mikroskalan. Målet med projektet är att förstå hur och varför åldrande leder till högre risk för fraktur.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren