Inget foto av Anna Hultman

Anna Hultman

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk erotisk litteratur från 1800- och 1900-tal. Projektet är inte tänkt att vara en heltäckande historieskrivning, men syftar till att genom kronologiska nedslag i strategiskt valda verk undersöka hur det erotiska skrivandet och dess förutsättningar har förändrats under den berörda perioden. Den första fallstudien utgörs av Carl Jonas Love Almqvists Murnis (1819). Huvudfokus för undersökningen är texternas form och tematik, även om dessa också förstås i relation till sin historiska kontext (faktorer såsom litterära kretslopp, tryckfrihet och sexualitetens idéhistoria är exempelvis relevanta). En ambition med projektet är också att det ska fylla en litteraturhistorieskrivande funktion, och undersöka om och i så fall hur det går att tala om en svensk erotisk litterär tradition.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Hultman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler