Personlig profil

Forskning

Jag bedriver epidemiologisk registerbaserad forskning inom olika folkhälso- och sjukdomsområden.

Framförallt fokuserar jag på långvarig smärta, livsstilsfaktorer (tatueringar och laser), miljögifter (PFAS), säsongsinfluensa och covid-19.

Min forskning bedriver jag parallellt med arbete som epidemiolog och Tf Enhetschef på HTA Syd, Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. I mitt regionarbete utför jag med regionens vårddata epidemiologiska uppföljningar och analyser an olika sjukdomar och vårdförlopp. Under covid-19 pandemin har jag arbetat i den Regionala Medicinska Krisledningsgruppens grupp för Analys och prognos med att kontinuerligt ta fram beslutsunderlag genom prognoser för förväntat vårdbehov kopplat till covid-19. Sedan vaccinationerna startades har jag även arbetet i analysgruppen för uppföljning av vaccination med focus på grupper vi har svårt att nå.

De svenska nationella och regionala hälsodataregisterna är en bra grund för högkvalitativa epidemiologiska registerstudier. Forskningen kräver hög kompetens i innehåll av data, strukturella och samhälleliga faktorers om påverkar innehåll och därmed användbarhet av data och juridiska samt etiska aspekter av detsamma och därmed samarbete mellan olika professioner och vetenskaper.

Merparten av mina forskningsprojekt utförs därför i väl uppbyggda tvärvetenskapliga samarbeten med internationella och nationella samarbetspartners inom och utanför Lunds universitet. Under covid-19 pandemin har nya nätverk initierats med stor framgång och vi har tillsammans publicerat både för en större läsarkrets i Läkartidningen och Nyteknik samt vetenskapligt i Nature.

 

Är du nyfiken på någon eller några av de områden jag arbetar och forskar inom är du välkommen att kontakta mig!

 

Finansiering

Min forskning finansieras genom ALF projektmedel, FORTE projektanslag, Kockska Stiftelserna, Reumatikerförbundet och Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

 • Epidemiologi
 • Registerbaserad forskning
 • Smärta
 • Prognosmodellering
 • Miljögifter
 • Tatueringar
 • Covid-19

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Jöud är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren