Inget foto av Anna Johansson

Anna Johansson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.