Foto av Anna Karlsson

Anna Karlsson

Knuten till universitetet, Doktor i beroendemedicin, läkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Psychology

Social Sciences