Foto av Anna Kristensson Ekwall

Anna Kristensson Ekwall

Universitetslektor, ambulanssjuksköterska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i omvårdnad. Jag tog min sjuksköterskeexamen 1997 och disputerade vid Lunds universitet 2004. Mitt avhandlingsarbete handlade om äldre personers livskvalitet och ensamhet, och äldre närståendevårdares copingstrategier, tillfredsställelse och svårigheter i relation till vårdandet.

Jag är specialistsjuksköterska i akut och ambulanssjukvård, och docent i omvårdnad.

 Min forskning inriktar sig på olika utmaningar i akutsjukvården, och om hur omhändertagandet skulle kunna förbättras. Nu leder jag ett projekt som handlar om våld i nära relationer och dess konsekvenser för hälsan. 

Jag arbetar 30% av min tjänst inom VO aktusjukvård och internmedicin på Skånes universitetssjukhus, där jag ansvarar för den vårdvetenskapliga forskningen. Jag är även ledamot verksamhetsområdets Forsknings- och utvecklingsråd.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Kristensson Ekwall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren