Foto av Anna Kristensson Ekwall

Anna Kristensson Ekwall

Universitetslektor, ambulanssjuksköterska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i omvårdnad. Jag tog min sjuksköterskeexamen 1997 och disputerade vid Lunds universitet 2004. Mitt avhandlingsarbete handlade om äldre personers livskvalitet och ensamhet, och äldre närståendevårdares copingstrategier, tillfredsställelse och svårigheter i relation till vårdandet.

Jag är specialistsjuksköterska i akut och ambulanssjukvård, och docent i omvårdnad.

 Min forskning inriktar sig på olika utmaningar i akutsjukvården, och om hur omhändertagandet skulle kunna förbättras. Nu leder jag ett projekt som handlar om våld i nära relationer och dess konsekvenser för hälsan. 

Jag arbetar 30% av min tjänst inom VO aktusjukvård och internmedicin på Skånes universitetssjukhus, där jag ansvarar för den vårdvetenskapliga forskningen. Jag är även ledamot verksamhetsområdets Forsknings- och utvecklingsråd.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Kristensson Ekwall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren