Foto av Anna Letelier

Anna Letelier

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Hematologi
 • Pediatrik

Fria nyckelord

 • blödarsjuka
 • hemofili
 • Anemi
 • Pediatrik
 • trombos
 • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Letelier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren