Inget foto av Anna Lidskog

Anna Lidskog

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Lidskog är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi