Foto av Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt generella forskningsområde är socialpsykologi, med särskilt intresse för genuspsykologi, moralpsykologi och stereotyper. Jag är just nu engagerad i två övergripande projekt:

1. Genuspsykologi 

Inom psykologin har ”kön” traditionellt behandlats som en dikotom variabel, trots att detta saknar bäring oavsett hur vi definierar ”kön”. Inom det här projektet undersöks hur språket hänger samman med vår uppfattning om genusrelaterade normer och stereotyper, med särskilt fokus på ordet hen och liknande könsneutrala pronomen i andra språk. Vi undersöker även vilka konsekvenser stereotyper relaterade till genus får i tillämpade situationer, såsom vid rekrytering. Dessutom undersöks hur könskategorisering sker, särskilt vid ickenormativa uttryck och könsidentiteter. Kan ett bredare och mer inkluderande språk bryta upp idén om kön som binär kategori?

www.genderfair.se

2. Moralpsykologi

I det här projektet undersöks vilka beståndsdelar som utgör mänsklig moral. Inom projektet studeras även hur vi fattar beslut i moraliska situationer, samt hur uppfattning om moral kan variera beroende på sociala faktorer såsom politisk åskådning. I projektet undersöks även hur stereotyper beträffande moral kan påverka viljan att samarbeta med andra.

Handledning

Jag handleder uppsatser på alla nivåer med ovanstående, eller närliggande, fokus. Andra exempel på relevanta områden kan vara hbtqi, normkritik, stereotypinnehåll, osv. Du som är student och vars intressen ligger nära mina får gärna höra av dig!

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • Socialpsykologi
  • Genuspsykologi
  • Moralpsykologi
  • Psykolingvistik
  • Stereotyper
  • HBTQ+
  • Normkritik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Lindqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren